0909.999.758

Hưng Thịnh Incons Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 – Hưng Thịnh Land

Ngày 24/04/2019, tại Trung tâm hội nghị Capella Gallery Hall, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Hưng Thịnh Incons

Đến tham dự đại hội có 211 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 90,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo hoạt động quản trị và kinh doanh năm 2018 của Công ty cũng như đệ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, trình chủ trương phát hành trái phiếu cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons (đầu tiên từ trái sang), Ông Trần Tựu – Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons (thứ 2 từ trái sang) và các thành viên trong Ban Lãnh đạo Công ty
Các thành viên trong Ban Lãnh đạo Hưng Thịnh Incons tham dự tại Đại hội
Ông Nguyễn Hải Phong – Kiểm soát viên Hưng Thịnh Incons báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Thành phần Ban Chủ tọa (từ trái sang): Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban kiểm soát Ông Trần Tựu – Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Ông Lê Ngọc Triều – Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 của Ban điều hành
Ông Trần Tựu – Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons báo cáo hoạt động 2018 và phương hướng 2019 của HĐQT
Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban kiểm soát Hưng Thịnh Incons báo cáo hoạt động 2018 và phương hướng 2019 của Ban kiểm soát

Hưng Thịnh Incons Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019
Ngày 24/04/2019, tại Trung tâm hội nghị Capella Gallery Hall, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018 của Hưng Thịnh Incons đạt 4.061 tỷ đồng và 182 tỷ đồng, tăng lần lượt 50,36% và 66,36% so với năm 2017. Với kết quả này, HTN lọt vào Top 10 doanh nghiệp xây dựng niêm yết có mức lãi ròng cao nhất năm 2018 (theo thống kê của Vietstock).

Để trả cổ tức năm tài chính 2018, trên cơ sở 254 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, HTN sẽ chi 43 tỷ đồng và phát hành 4,3 triệu cổ phiếu. Tổng mức chi trả là 30%, trong đó, 15% cổ tức bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Kế hoạch chia cổ tức này được đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Năm 2019, HTN đặt mục tiêu doanh thu 4.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, tiếp tục giữ mức tăng trưởng chung 20% so với năm trước. Đặc biệt, HTN đang liên tục mở rộng sang phân khúc xây dựng các công trình trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng theo định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ. Đây sẽ là lợi thế nổi bật đảm bảo cho sự phát triển vững mạnh của Hưng Thịnh Incons.

Nhằm tăng cường nguồn lực tài chính đáp ứng định hướng phát triển của Công ty, đại hội đã đồng thuận thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa là 250 tỷ đồng. Đồng thời, đã thông qua bầu bổ sung Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty. Sau đại hội, Công ty có 6 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tỷ lệ số thành viên HĐQT độc lập trên tổng số thành viên HĐQT là 1/3 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

Cổ đông dong phiếu biểu quyết tại Đại hội
Cổ đông trao đổi ý kiến tại Đại hội
Cổ đông trao đổi ý kiến tại Đại hội (tt)
Ông Trần Tựu – Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons trao đổi với các cổ đông
Bà Nguyễn Thị Loan Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu lấy ý kiến Cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình
Các Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội
Các Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội (tt)
Các Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội (tt)
Ông Nguyễn Ngọc Long – Trưởng Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons tặng hoa cho Ông Khuất Tùng Phong – Thành viên HĐQT độc lập mới của Hưng Thịnh Incons
Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng quản trị và Phụ trách quản trị Hưng Thịnh Incons
Ông Trần Tựu – Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Ban Kiểm soát Hưng Thịnh Incons
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons và ông Trần Tựu – Thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Ban Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính Hưng Thịnh Incons
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons cho biết: “Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo công tác quản trị – kiểm soát – điều hành được thực hiện chuẩn mực để Hưng Thịnh Incons trở thành nơi đầu tư hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho Quý cổ đông và nhà đầu tư.” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hung Thinh Incons kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Nguồn: hungthinhcorp.com.vn

Rate this post

HƯNG THỊNH LAND

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Hưng Thịnh Land theo hotline 24/7: 0909.999.758 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
    ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

    Quý khách hàng vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, Tran Anh Group sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!